Προσφορές

Survival the Reptile - Volume 1 and 2

Συγγραφέας:
Rajan Sankaran

Κωδικός Προϊόντος : 9788190631686
125.50€ 112.90€

Διαθεσιμότητα  Περιορισμένη Διαθεσιμότητα

Share on social media

Σελίδες: 1100
 
The publisher:
 
The class of reptiles in the animal kingdom is an array of creatures from the lizards to the extinct gigantic dinosaurs that includes the shelled turtles and tortoises, the huge and powerfully built crocodiles and alligators, and the limbless, slithering snakes.
 
What do reptiles have in common? Reptiles are coldblooded. This gives them
a distinct disadvantage compared to other creatures. Unlike mammals, reptiles are not able to sustain exertion in order to escape from a predator or pursue a prey. Being coldblooded, they are not able to generate heat and need to come out in the open to bask in the sun.
 
So what survival strategy do they adopt?
 
Each reptile adopts its own unique survival pattern, yet reptiles in common are often hidden, camouflaged and rely upon sudden and surprise attack.
 
Dr. Rajan Sankaran brought into homoeopathy a unique integration between the symptoms of a remedy and the characteristics of the source of the remedy from nature. His first book in the animal series Survival - the Mollusc clearly delineates the survival strategy of the molluscs and its representation in the symptomatology and cases of mollusc remedies. This book on reptiles does the same for the reptile remedies. Coauthored with Dr. Meghna Shah, this book studies the survival strategy of reptiles in general and each reptile in particular. This book shows how this information, integrated with traditional information of these remedies and with clinical cases from several experienced homoeopaths, makes our remedy selection far more precise than ever before.