Προσφορές

A Dictionary of Practical Materia Medica

Συγγραφέας:
John Henry Clarke

Κωδικός Προϊόντος : 978813190261
43.50€
Το προϊόν προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο.

Διαθεσιμότητα  Μη διαθέσιμο

Share on social media

Σελίδες: 2616

3 Volumes.

A pulling together of Allen's Encyclopedia, Hering's Guiding Symptoms, and Hale's Remedies. The clinical uses of the remedies are discussed, cases are given as examples of use, and then the remedy symptoms are listed using the Hahnemann schema.

Every homeopath should be familiar with this 3-volume. 

The publisher:
 
This classic and extensive work is one of the most comprehensive encyclopedia of Materia Medica. It contains a valuable general overview of each remedy. It covers over 1000 remedies with information about indications, keynotes, relationships, alternative names, causations, affinities and more. Every homeopath should be familiar with this book. John Henry Clarke consulted Allen, Hering, Hughes, Jahr and Lippe in the writing of this three volume Dictionary of Practical Materia Medica.
 
The clinical uses of the remedies are discussed and are thoroughly explained by numerous case studies. The remedy symptoms are listed using the Hahnemannian schema.
 
This work of Dr. Clarke along with the Repertory of Materia Medica are recommended by FDA's rule on "Condition under which homeopathic drugs may be marketed." 
  • Elaborate and comprehensive work with practical utility
  • "Clinical" section gives an alphabetical list of diseases covered by each remedy
  • General nature of the remedy has been given beautifully under the heading "characteristics"
  • Section on "relations" account for the chief allies of each remedy