Προσφορές

Desktop Guide to Keynotes and Confirmatory Symptoms

Συγγραφέας:
Roger Morrison

Κωδικός Προϊόντος : 978-0-9635368-0-8
66.50€
Το προϊόν προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο.

Διαθεσιμότητα  Μη διαθέσιμο

Share on social media

Σελίδες: 433

Το βιβλίο αυτό το Roger Morrison εμπεριέχει τα keynotes 290 φαρμάκων.

Το βιβλίο βασίζεται σε κλασσικές πηγές αναφοράς, στην εμπειρία του ιδίου του συγγραφέα, αλλά κυρίως στις σπουδές του με το Γεώργιου Βυθούλκα.

Η οργάνωση της περιγραφής των φαρμάκων είναι ως εξής:
  • Γενική περιγραφή φαρμάκου
  • Ψυχικά συμπτώματα
  • Γενικά συμπτώματα
  • Συμπτώματα αντίστοιχα στα μέρη του σώματος
Επίσης στο τέλος κάθε περιγραφής φαρμάκου, υπάρχουν οι κλινικές παθήσεις στις οποίες χρησιμοποιείται το φάρμακο αυτό.