Προσφορές

Sankaran's Plant Sensations in Pictures

Συγγραφέας:
Rajan Sankaran / Sandra Petri
Κωδικός Προϊόντος :
27.00€
Το προϊόν προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο.

Διαθεσιμότητα  Μη διαθέσιμο

Share on social media

Σελίδες:44
 
It gives me great pleasure to write the foreword to this book. Initially when Sandra Petri approached me with her manuscript I felt that this would be a useful addition to the books on sensation since it gives a visual impression of the sensation of the various plant families. As they say One picture is worth a thousand words. I felt that Sandra Petris visual representations to be aligned to my experience of the families. I also liked the idea of the whole book being sort of informal or more at an artistic level rather than something very structured or formal.
I believe this also is in the spirit of the plant kingdom. We therefore felt that it is best to preserve the originality of the work including the handwriting rather than use formal typesetting.
 
This book is offered to the students and practitioners of homoeopathy with the trust that it will further help in getting not only the words of each family but an actual live experience by a look at the illustrations. The best way of using the book would be to not only look at the pictures or the drawings but to put oneself in that position and observe ones experience of it. This book is also offered with the injunction that it should not be used as a shortcut but only as a synopsis after having studied the more comprehensive works on the plant families which are the content of the books An Insight into Plants (Volume 1, 2 & 3), and after a good grasp of the entire concept of the sensation as delineated in my earlier words namely The Sensation in Homoeopathy, Sensation Refined and The Other Song.